top776zastepczy

Instrukcja aplikacji

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnie przeznaczone do klejenia muszą być nośne, czyste, utwardzone, równe, suche i wolne od kurzu, tłuszczu, oleju i pęknięć. Powierzchnie bardzo chłonne należy zagruntować grubą warstwą rozcieńczonego preparatu Icopal Teroson AD 914 PVC (max. 10% TEROSON R).

APLIKACJA:

Klej należy rozprowadzić równomiernie pędzlem, wałkiem lub urządzeniem natryskowym na obu powierzchniach przeznaczonych do klejenia. Pozostawić do odparowania na około 10 do 15 minut, w zależności od sposobu nakładania kleju, grubości warstw, temperatury, wentylacji pomieszczenia i wilgotności powietrza. Po tym czasie, materiały mogą zostać połączone. Zbyt wczesne połączenie spowoduje zmniejszenie siły klejenia, dlatego najbezpieczniej jest sprawdzić lepkość powierzchni palcem. W odpowiednim momencie należy umieścić klejone powierzchnie dokładnie jedna na drugiej, w oczekiwanej pozycji, gdyż późniejsza próba przesunięcia jest bardzo trudna. Obie powierzchnie dociskamy; jeśli siła rąk jest niewystarczająca, np. dla materiałów o większej grubości, nacisk musi być zwiększony za pomocą obciążników lub prasy. Optymalna – dobra wytrzymałość początkowa zostaje osiągnięta natychmiast po dociśnięciu obu powierzchni. Ze względu na konsystencję kleju może on być również nakładany metodą natrysku hydrodynamicznego.

UWAGI:

Temperatury poniżej +5°C, wilgotność i wilgoć, śnieg i lód, ostry wiatr i mróz mogą mieć szkodliwy wpływ na właściwości wiążące produktu. W związku z tym nie należy stosować kleju w ww. warunkach (patrz DIN 18 338). Niskie temperatury (> 5°C) przedłużają czas wysychania, dlatego należy unikać zbyt szybkiego łączenia powierzchni.

Nadmiar kleju/plamy kleju należy usunąć za pomocą preparatu TEROSON R 10L EGFD jeszcze przed ich utwardzeniem, także z narzędzi, używając rękawic odpornych na rozpuszczalniki, ochrony oczu, wałków i pędzli z naturalnego włosia. Należy przestrzegać wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w odpowiednich kartach charakterystyki. Oprócz ww. informacji należy przestrzegać odpowiednich wytycznych i przepisów różnych organizacji i stowarzyszeń handlu, jak również odpowiednich norm. W szczególności należy się zapoznać z następującymi wskazówkami i przepisami w aktualnie obowiązujących wersjach:

 • Przyjmowane obciążenia dla budynków, ruchu i obciążeń wiatrem budynków.
 • Pokrycia dachów i prace uszczelniające dachu
 • Wytyczne dla dachów płaskich wydane przez odpowiednie stowarzyszenia branżowe.
  BMI Icopal

  BMI Icopal Sp. z o.o.
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań I rozwoju w USA I Europie, 38 fabryk I 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876


  MTP - Zloty Medal

  BMI Icopal Sp. z o.o.
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.