Top_Gwarancje2

Gwarancje

CO TO JEST IMIENNA GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL?

 • Imienna Gwarancja Jakości Icopal jest to gwarancja udzielana przez Icopal Sp. z o.o. na produkt wbudowany w obiekt w ramach jednego z systemów Icopal Sp. z o.o. lub indywidualnie.
 • Icopal Sp. z o.o. gwarantuje, że nabyte przez Klienta produkty objęte Imienną Gwarancją Jakości Icopal zachowają w okresie trwania gwarancji właściwości określone w zasadach udzielania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal.
 • Imienna Gwarancja Jakości Icopal obejmuje produkty Icopal zainstalowane (ułożone, zamontowane) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

KTO JEST UPRAWNIONY DO UZYSKANIA IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL?

 • Imienną Gwarancję Jakości Icopal może uzyskać jedynie Inwestor lub Wykonawca.
 • Imienną Gwarancję Jakości Icopal uzyskuje się on-line na www.gwarancje.icopal.pl.

OD KIEDY BIEGNIE OKRES GWARANCYJNY IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL?

 • Okres gwarancyjny Imiennej Gwarancji Jakości Icopal biegnie od daty wystawienia faktury dokumentującej zakup produktów Icopal objętych Imienną Gwarancją Jakości Icopal i należących do jednego z systemów Icopal.
 • Warunkiem koniecznym uzyskania gwarancji jest rejestracja przez uprawnionego w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od daty wystawienia faktury, w Internetowej Bazie Gwarancyjnej Icopal na stronie www.gwarancje.icopal.pl.

CZY MOŻNA PRZENIEŚĆ UPRAWNIENIA Z IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL?

Uprawnienia wynikające z Imiennej Gwarancji Jakości Icopal mogą być przeniesione w następujących sytuacjach:
 1. Wykonawca, który uzyskał Imienną Gwarancję Jakości Icopal, może ją przenieść na Inwestora.
 2. Inwestor, sprzedając obiekt budowlany, może przenieść uprawnienia z Imiennej Gwarancji Jakości Icopal na nowego Nabywcę obiektu budowlanego.
  • Nie wymaga to żadnych dodatkowych formalności poza fizycznym przekazaniem niezbędnych dokumentów.

Gwarancja udzielona na produkt wbudowany w obiekt budowlany związana jest z tym obiektem, a skorzystać z niej może Wykonawca, Inwestor lub aktualny Właściciel obiektu budowlanego – zależnie od tego, który z nich jest właścicielem dokumentacji gwarancyjnej.

  BMI Icopal

  BMI Icopal Sp. z o.o.
  Światowy Ekspert Hydroizolacji

  4 centra badań I rozwoju w USA I Europie, 38 fabryk I 97 biur handlowych na świecie
  rok zał. 1876


  MTP - Zloty Medal

  BMI Icopal Sp. z o.o.
  Laureat
  Wielkiego Złotego Medalu
  Międzynarodowych Targów Poznańskich
  i tytułu "Najlepszy z Najlepszych"
  za produkcję osiągającą światowe standardy

  Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.